Сент-Люсиянын мамлекеттик облигацияларынын жарандыгы

Сент-Люсиянын мамлекеттик облигацияларынын жарандыгы

Инвестиция боюнча жарандыгы жок мамлекеттик пайыздарды эске албаганда облигацияларды сатып алуу жолу менен жүргүзүлүшү мүмкүн. Бул облигациялар катталган болушу керек жана арыз чыгаруучунун атынан биринчи чыгарылган күндөн тартып 5 (беш) жыл бою сакталат жана пайыздык чендерди тартпашы керек.

Сент-Люсиянын мамлекеттик облигацияларынын жарандыгы

Мамлекеттик облигацияларга инвестициялоо аркылуу жарандыгын алуу жөнүндө арыз кабыл алынгандан кийин, төмөнкү минималдуу инвестициялар талап кылынат:

  • Бир гана арыз берген адам: 500,000 АКШ доллары
  • Жубайына арыз берген арыз ээси: 535,000 АКШ доллары
  • Өтүнмө ээси жубайы жана башка квалификацияланган эки адамга чейин арыз берет: 2 АКШ доллары
  • Ар бир кошумча квалификацияга көз каранды: 25,000 АКШ доллары