Сент-Люсия - Бизнес жүргүзүү оңой

Сент-Люсия - Бизнес жүргүзүү оңой

Дүйнөлүк банк жарыялаган Doing Business отчетунда Сент-Люсия азыркы учурда 77 экономиканын ичинен 183-орунда турат. Бул рейтингде биз Латын Америкасында жана Кариб деңизинде жалпы 8-орунду, Кариб бассейнинде 2-орунду алабыз.

Сент-Люсия бизнес жүргүзүү боюнча биринчи отчетко киргенден кийин, 2006-жылдан бери жакшы иш жүргүзүп келатабыз жана бардык эсептер боюнча, кийинки жылдары дагы жакшы орунду ээлейбиз.