Сент-Люсиянын жарандыгы жөнүндө мыйзамдар

Сент-Люсиянын жарандыгы жөнүндө мыйзамдар

Инвестициялык программа боюнча Сент-Люсиянын жарандыгы 2015-жылдын декабрь айында, 14-жылдын 2015-августунда Инвестициялык мыйзам боюнча жарандыкты кабыл алган. Мыйзамдын максаты, адамдарга төмөнкү каттоодон өтүп, Сент-Люсиянын жарандыгын алууга мүмкүндүк берүү. Санкт-Люсияга жана ага байланыштуу маселелерге квалификациялуу инвестициялар ..